ายการตอนใหม่

มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-08-18  ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที 15 เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม
พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-17  ช่วงที่1, 2
ต้นแบบความเพียรมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค
พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต ป.ธ.9
DMC
สุดยอดภาษา สุดยอดภาษา
2019-08-14  ช่วงที่1, 2
พระสูตรตอนที่5
พระมหาคองเขน สิริจนฺโท
มองโลกเห็นธรรม ปี62 มองโลกเห็นธรรม ปี62
2019-08-11  ช่วงที่1, 2, 3
ข้อปฏิบัติในการเข้าวัด การแต่งกายไปวัด
พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.9 ดร.,พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก,ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2019-08-10  ช่วงที่1, 2, 3
แม่ ผู้ฟูมฟักศีลธรรมในใจลูก
กชพร-วิคตอเรีย-อลิซาเบธ ออพซาร์ล
DMC