ายการตอนใหม่

พิธีอธิษฐานจิตใบอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ พิธีอธิษฐานจิตใบอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ
live 2019-02-10

DMC
พิธีถวายโคมมาฆประทีป ห้องแก้วสารพัดนึก พิธีถวายโคมมาฆประทีป
live 2019-02-09

DMC
สวดมนต์จนเห็นธรรม บทสวดธรรมจักร 16.52 นาที (ฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อทัตตชีโว ) สวดมนต์จนเห็นธรรม
live 2019-02-07
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา
พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย
DMC