ถ่ายทอดสดงานบุญ

พิธีอธิษฐานจิตใบอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ พิธีอธิษฐานจิตใบอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ
วันอาทิตย์10ก.พ.2562

DMC
พิธีถวายโคมมาฆประทีป ห้องแก้วสารพัดนึก พิธีถวายโคมมาฆประทีป
620209

DMC